Parkering i carportar

Vissa av carportarna i området ligger väldigt nära bostadshusen. Ni som parkerar där, tänk på att om ni backar in i carporten så får dom närmast boende alla avgaser in i ventilationen när ni startar bilarna igen.