Vattenavläsning

Varje fastighet är utrustad med en vattenmätare av typen nedan.

Siffrorna som skall rapporteras in till Styrelsen med hjälp av formuläret på hemsidan är de som är inringade med rött.

Formuläret öppnas upp på hemsidan i samband med vattenavläsningen som skall göras i slutet av september varje år.

OBS! Vattenmätaren är placerad inomhus. Bilden är endast till för att illustrera mätare och siffror.