Faktura från Samfälligheten

På bifogad fil visas en exempelavi från Samfälligheten. Från och med år 2013 kommer samfälligheten med hjälp av UBC fakturera medlemmarna 4 ggr om året, d.v.s. 1 gång i kvartalet. Fakturan är lika stor vid varje utskick.
En avstämning för hur mycket vatten som faktiskt förbrukats görs på årets sista faktura efter årets vattenavläsning.

Fakturan består av Samfällighets-, TV- samt Vattenavgift.

Storleken på samfällighetsavgiften beror på i vilket hus man bor i.

Vattenavgiften baseras på er egen inrapporterade förbrukning.
1 kbm kostar för nuvarande 16kr.
Samfälligheten får sen en faktura från kommunen på exakt samma belopp, det är bara en vidarefakturering.

TV-avgiften är för det analoga/digitala grundutbudet från COMHEM. Den är obligatorisk för alla hushåll i samfälligheten.

Avi från Samfälligheten

Kontakta gärna styrelsen om ni vill veta mer.