Årsstämma 2009

Årsstämman 2009 hålls den 22 april i Björkebyskolans matsal. Här under hittar du protokollet och tillhörande bilagor.

Protokoll från årsmöte 2009

Ekonomisk rapport 2008

Budgetförslag för 2010

Framställan från styrelsen

Motioner nummer 1 och 2

Övriga motioner

Styrelsens förslag till svar på motioner