Motioner

Styrelsen vill påminna medlemmarna om att det börjar bli dags att lämna in ev motioner inför årsmötet.

Motioner skall vara inlämnade senast 15/1-2019.

Det finns inget krav på formalia, det räcker med ett mail till styrelsen där önskemålet förklaras och motiveras. Styrelsen kan hjälpa till om så önskas att formulera om det till en formell motion senare.

/Styrelsen

Besöksparkering

Styrelsen uppmanar alla boenden att parkera sina bilar på sina egna uppfarter.

Det är väldigt mycket “samma” bilar som återkommande parkerar på besöksparkeringarna.

Kommer vi inte till rätta med parkeringarna så får vi se över om vi skall införa besökstillstånd som delas ut till de boende.

/Styrelsen