Årsstämmor

Årsstämman i samfälligheten hålls en gång om året(!), och ska enligt stadgarna hållas någon gång under februari till och med mars.