Filer och länkar

Här kommer vi att samla filer som på ett eller annat sätt är intressanta för oss som bor i Skälby Trädgårdsstad, men som inte rör styrelsearbetet.
Alltså kommer du inte att kunna hitta protokoll från stämmor och styrelsemöten här, det hittar du istället om du söker på inlägg i kategorin protokoll.

Beskrivning anläggningsbeslut

Aktbilagor anläggningsbeslut

Program för Ormbacka

Vikingavägen – Planbeskrivning

Vikingavägen – Plankarta

Vikingavägen – genomförandebeskrivning

Vikingavägen – Illustration

Kontaktpersoner på Järfälla kommun