Gruppavtal för bredband, telefoni och TV

Intresse för gruppavtal för TV, bredband och telefoni var stort i området, och styrelsen kommer att kontakta ett antal leverantörer för att se vad de kan erbjuda. Mer information kommer när vi fått in anbud från leverantörerna.