Höststädning 2023

Det är dags för höststädning. Vi samlas den 22 oktober kl 10.30 för att kratta löv, klippa sly och måla nya linjer på fartgupp och parkeringsplatser. Efteråt serveras det soppa.

Det kommer att finnas 2 st containers, en för trädgårdsavfall och en för blandat avfall. Den blandade containern kommer vara öppen 09-18 lördag och söndag. Det är viktigt att följa reglerna för vad som får slängas, se anslag vid containern. Om det INTE följs koster det 5000 kr i sorteringsavgift för samfälligheten.

Vi ses!