Vattenavläsning 2021

Nu är det dags för årets vattenavläsning.
Avläsningen skall vara inlämnad senast 30:e september.

Klicka in på länken nedan.

Länk till Vattenavläsning

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Status Laddboxar

I enlighet med årsmötet har styrelsen skickat in ansökan om ändring av stadgarna (sk förättning) till Lantmäteriet så att det blir tillåtet att investera i laddboxar.

Lantmäteriet kan inte ge någon prognos på ärendet. Styrelsen återkommer så fort någon uppdatering finns i ärendet.

Trevlig Sommar!

/Styrelsen

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Nya parkeringsregler från 7/6-2021

De nya parkeringsreglerna som innebär att man behöver ha tillstånd för att parkera på samfällighetens ytor börjar gälla den 7:e juni.

/Styrelsen

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Parkeringstillstånd

Nu har parkeringstillstånden kommit och styrelsen kommer börja dela ut dem till alla boenden.

När alla boenden har fått sina tillstånd kommer styrelsen meddela startdatum till parkeringsbolaget.

Parkeringstillstånden är giltiga i 1 år och vi kommer dela ut nya när utgångsdatum närmar sig.

/Styrelsen

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Ändra parkeringssytem

Sen en tid tillbaka har föreningen haft problem med personer som långtidsparkerar sina bilar i vårt område.
Frågan lyftes på Årsmötet om styrelsen kunde göra något åt saken.

Styrelsen har därför påbörjat bytet från 7-dagars parkering till att det endast är tillåtet att parkera i vårt område med Tillstånd.

Skyltar är utbytta och tillstånd är beställda.

Tillstånden kommer delas ut inom kort och därefter driftsätts de nya parkeringsreglerna.
Styrelsen kommer informera alla boende när de nya reglerna börjar gälla.


/Styrelsen

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Protokoll, konstituerande styrelsemöte

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar