Garantibesiktning

Den 1 oktober 2010 hade vi garantibesiktning för delar av området tillsammans med PEAB. Ett antal punkter fanns kvar från besiktningen för två år sedan, och ytterligare några punkter las till protokollet och ska rättas till av PEAB. Här under hittar du protokollet från besiktningen 2008 och det från garantibesiktningen 2010.

Protokoll från etableringsbesiktning 2008

Protokoll från garantibesiktning 2010

Garantibesiktning 2011-09-02
SB Mark 2011-09-02