Gruppavtal fibernät

Vi i styrelsen håller på och ser över vilka alternativ vi har att sänka kostnaderna för bredband men även för TV och telefoni för de som väljer att teckna samtliga tjänster i paket. I dagsläget har vi två olika nät för distribution av dessa tjänster, ett fibernät där Telia idag levererar tjänster samt ett koaxialnät där Com Hem är leverantör. Då avtalet med Telia inte längre är exklusivt, det vill säga vi kan släppa in andra leverantörer, vill vi kontakta andra operatörer för upphandling av nya priser (endast fibernätet).

Status idag
Koaxialnät där varje hushåll tecknar individuellt avtal med Com Hem för tjänsterna bredband, TV och telefoni. Detta kommer vara oförändrat.
Fibernät där varje hushåll tecknar individuellt avtal med Telia för tjänsterna bredband, TV och telefoni. Här vill vi se över alternativa möjligheter.

För hushåll som idag använder sig enbart av Com Hems tjänster kommer ingenting förändras i och med denna upphandling. Det är de som använder eller önskar använda fibernätet som berörs.

Telia erbjuder idag följande priser på bredband (enligt telia.se)
10 Mbit/s: 299 kr/mån
100 Mbit/s: 339 kr/mån

Ovanstående priser är vid individuellt tecknande och svåra att förhandla ner. Vad vi behöver göra för att få ner priserna är att teckna ett s.k gruppavtal där flertalet eller samtliga hushåll förbinder sig att köpa tjänsten av en och samma operatör. På så sätt tror vi oss kunna få ner priserna väsentligt. Vi har ställt frågan till Telia och det första oförhandlade prisförslaget vi blev erbjudna var 155 kr/mån för 100 Mbit/s.
Sedan kan man naturligtvis individuellt addera tjänsterna TV och telefoni eller om vi kan förhandla fram ett bra gruppavtal på dessa också.

Vi vill innan vi kontaktar fler operatörer höra vilket intresse det finns i området att teckna ett gruppavtal enligt ovan. De hushåll som är intresserade kan förhoppningsvis räkna med rejält sänkta kostnader.

Vi ser fram emot era synpunkter på detta och önskar ha in intresseanmälningar
senast 2010-11-23. Intresseanmälan är inte bindande, men kan ge oss ett underlag för att förhandla med operatörerna.