Att sitta i styrelsen

Vad innebär det egentligen att sitta i styrelsen för samfälligheten? Enligt våra stadgar är samfällighetens uppgift att förvalta de gemensamhetsanläggningar vi har i området. Styrelsens ansvar är att sköta den förvaltningen, och det innebär att när du sitter med i … Fortsätt läsa Att sitta i styrelsen