Trafiksäkerhet, förbättringar

För att underlätta för barnen i området att ta sig till och från “gunglekparken” kommer vi stenlägga ett parti av trottoaren som tidigare varit grusat. Iom med detta minskar risken för några av barnen som tidigare genat över bilvägen till gungorna.

Arbetet är påbörjat och beräknas ta några dagar.

Ledamöter till styrelsen

Samfälligheten behöver fler engagerade ledamöter till styrelsen!

Mitt eget engagemang i samfälligheten började med att jag tyckte det behövdes bättre lekplatser för våra barn och bättre belysning på de lekplatser som redan fanns.
Vips så blev jag ordförande….
Nu har jag sen en tid lämnat över ordföranderollen och är “bara” ledamot.

Nuvarande styrelse har haft uppdraget att leda samfälligheten i snart 10 år och vi alla känner att det börjar bli dags för någon annan att ta över.

Vill du exempelvis att vi skall ha laddmöjlighet för EL-bilar i de gemensamma carportarna, belysning längs stigen mot skogen eller snabbare internet i fiberkablarna kan det kanske vara läge att engagera sig i styrelsen och jobba för att möjliggöra de förbättringar av området du brinner för.

Hör av er till valberedningen eller till styrelsen om du vill göra samfälligheten bättre.

/Styrelsen

Status Laddboxar

I enlighet med årsmötet har styrelsen skickat in ansökan om ändring av stadgarna (sk förättning) till Lantmäteriet så att det blir tillåtet att investera i laddboxar.

Lantmäteriet kan inte ge någon prognos på ärendet. Styrelsen återkommer så fort någon uppdatering finns i ärendet.

Trevlig Sommar!

/Styrelsen