Motioner

Styrelsen vill påminna medlemmarna om att det börjar bli dags att lämna in ev motioner inför årsmötet.

Motioner skall vara inlämnade senast 15/1-2019.

Det finns inget krav på formalia, det räcker med ett mail till styrelsen där önskemålet förklaras och motiveras. Styrelsen kan hjälpa till om så önskas att formulera om det till en formell motion senare.

/Styrelsen

Publicerat i Aktuellt, Information, Uppmaning från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Motioner

Renspolning av Avloppsrör


 

Den 24:e oktober kommer GR-avlopp att underhållsspola delar av områdets avloppsrör.

Undantagsvis så kan det inträffa att vattenlåsen töms i toaletten i samband med spolningen. Det kan därför innebära dålig lukt i samband med detta.

Allt man som fastighetsägare behöver göra då är att spola toaletten så att vattenlåset fylls igen och vädra ur lukten.

Gator som berörs är Nidarrosslingan och Birkagränd. Övriga gator underhållsspolas nästa år.

Det är endast samfällighetens rör i gatan som spolas, enskilda fastigheters rör spolas ej.

/Styrelsen

Publicerat i Aktuellt, Information | Kommentarer inaktiverade för Renspolning av Avloppsrör

Vattenförbrukning

Vattenförbrukningen och antalet avläsningar stiger något.

Nästan 90% av alla fastigheter har rapporterar sin förbrukning vilket är jättebra, tack för detta!

Snittförbrukningen har gått upp från 150kbm till 164kbm/fastighet.

Styrelsen återkommer med återrapportering om individuell förbrukning till resp fastighetsägare inom kort.

/Styrelsen

Publicerat i Aktuellt, Information | Kommentarer inaktiverade för Vattenförbrukning

Vattenavläsning

Hej!

Nu är det dags för årets vattenavläsning.

Klicka på länken nedan, avläsningen skall vara rapporterad senast 1:a oktober.

Vattenavläsning

 

/Styrelsen

Publicerat i Aktuellt, Information, Uppmaning från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Vattenavläsning

Höststädning 14 oktober kl 10

Vi samlas vid stora torget kl 10.

Medtag krattor, spadar och skottkärror.

Något varmt att äta och dricka serveras runt kl 12.

/Styrelsen

Publicerat i Aktuellt, Information | Kommentarer inaktiverade för Höststädning 14 oktober kl 10

Häckar och små barn

Nu är det snart “JAS-månaderna”. Dessa månader lämpar sig utmärkt till att klippa buskar och träd. Kommunen har satt upp regler runt häckhöjder och trafiksäkerhet.

Information

Vänligen se till så era häckar och buskage följer anvisade höjder.

/Styrelsen

Publicerat i Aktuellt, Uppmaning från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Häckar och små barn