Besiktning av lekplatser 2019

Våra lekplatser är nu besiktigade. Några mindre punkter finns för åtgärd, bland annat sargerna runt sandlådorna.

Tyvärr kan inte större filer laddas upp men vill någon ha filerna från de övriga lekplatserna så maila styrelsen. Jag lägger upp en bild på resultatet så man tydligt ser vad som gjorts.

/Styrelsen