Besiktning av lekplatser 2019

Våra lekplatser är nu besiktigade. Några mindre punkter finns för åtgärd, bland annat sargerna runt sandlådorna.

Tyvärr kan inte större filer laddas upp men vill någon ha filerna från de övriga lekplatserna så maila styrelsen. Jag lägger upp en bild på resultatet så man tydligt ser vad som gjorts.

/Styrelsen

Vårstädning 5:e maj

Vi samlas kl 10.30 för att som vanligt fixa till i vårt område. Ta med skottkärror och spadar då vi skall jordförbättra på några ställen.

Efter städningen så serveras enklare förtäring och dricka.

/Styrelsen.

Motioner

Styrelsen vill påminna medlemmarna om att det börjar bli dags att lämna in ev motioner inför årsmötet.

Motioner skall vara inlämnade senast 15/1-2019.

Det finns inget krav på formalia, det räcker med ett mail till styrelsen där önskemålet förklaras och motiveras. Styrelsen kan hjälpa till om så önskas att formulera om det till en formell motion senare.

/Styrelsen

Renspolning av Avloppsrör


 

Den 24:e oktober kommer GR-avlopp att underhållsspola delar av områdets avloppsrör.

Undantagsvis så kan det inträffa att vattenlåsen töms i toaletten i samband med spolningen. Det kan därför innebära dålig lukt i samband med detta.

Allt man som fastighetsägare behöver göra då är att spola toaletten så att vattenlåset fylls igen och vädra ur lukten.

Gator som berörs är Nidarrosslingan och Birkagränd. Övriga gator underhållsspolas nästa år.

Det är endast samfällighetens rör i gatan som spolas, enskilda fastigheters rör spolas ej.

/Styrelsen