Information om laddstolpar för EL-/hybridbil

I dagarna kommer fastighetsägare i Gemensamhetsanläggning GA 38 (radhusägare och BRF Drivbänken) få ett brev hem från Lantmäteriet.

Lantmäteriet kommer i brevet informera om de stadgeändringar samfällighetsföreningen behöver göra för att kunna tillåta att vi senare kan sätta upp laddstolpar i de gemensamma carportlängorna i området.

Tillsammans med Lantmäteriet har styrelsen tagit fram ett nytt förslag på stadgar som nu skickas ut till fastighetsägare i GA38 för översyn.

De förändrade stadgarna innebär endast att (om ingen invänder) samfällighetsföreningen får sätta upp laddstolpar.

Själva installationen av laddstolpar är en senare fråga.

Styrelsen önskar självklart att alla i GA38 läser igenom informationen från Lantmäteriet och följer deras anvisningar så att hanteringen underlättas. Har ni frågor så kontakta gärna styrelsen.

/Styrelsen

Trafiksäkerhet, förbättringar

För att underlätta för barnen i området att ta sig till och från “gunglekparken” kommer vi stenlägga ett parti av trottoaren som tidigare varit grusat. Iom med detta minskar risken för några av barnen som tidigare genat över bilvägen till gungorna.

Arbetet är påbörjat och beräknas ta några dagar.

Ledamöter till styrelsen

Samfälligheten behöver fler engagerade ledamöter till styrelsen!

Mitt eget engagemang i samfälligheten började med att jag tyckte det behövdes bättre lekplatser för våra barn och bättre belysning på de lekplatser som redan fanns.
Vips så blev jag ordförande….
Nu har jag sen en tid lämnat över ordföranderollen och är “bara” ledamot.

Nuvarande styrelse har haft uppdraget att leda samfälligheten i snart 10 år och vi alla känner att det börjar bli dags för någon annan att ta över.

Vill du exempelvis att vi skall ha laddmöjlighet för EL-bilar i de gemensamma carportarna, belysning längs stigen mot skogen eller snabbare internet i fiberkablarna kan det kanske vara läge att engagera sig i styrelsen och jobba för att möjliggöra de förbättringar av området du brinner för.

Hör av er till valberedningen eller till styrelsen om du vill göra samfälligheten bättre.

/Styrelsen