Besiktning av lekplatser

Samfällighetens lekplatser har besiktigats och några mindre avvikelser har funnits.

Styrelsen jobbar på att få dessa åtgärdade inom kort.

/Styrelsen