Grovavfall

I avgiften för hushållsavfall ingår en hämtning av grovavfall, max. 5 kubikmeter, per år och fastighet.

Tjänsten beställs av kommunen.

/Styrelsen