Kattnät

Föreningen har köpt in och lagt ut kattnät över sandlådorna i området för att förhindra att katter gör sina behov i sandlådorna.

Alla boende måste dock hjälpas åt att lägga tillbaka näten när barnen lekt klart för att näten skall fungera.

Styrelsen hoppas att vi kan göra detta tillsammans.

/Styrelsen.