E-faktura från Fastum/UBC

Önskar man få möjlighet att betala samfällighetsavgiften via E-faktura måste Fastum/UBC registrera fastighetsägaren med personnummer vilket idag inte är gjort.

Kontakta därför styrelsen för information om hur ni skall gå tillväga.

/ Styrelsen