Vägarbete i området

Vi kommer att anlägga två stycken permanenta gupp på försök i området, de röda märkena i kartan nedan.

Vi gör detta på prov för att utvärdera, tillsammans med entreprenören för snöröjning, hur de fungerar under vintern.

När dessa anläggs, vilket tar ca 1 dag, så hänvisas trafiken i området att köra runt längs de blå markerade gatorna i kartan nedan.

/Styrelsen

Gupp