Biltrafik i området

Styrelsen vill återigen påminna de boende om att hålla ner hastigheten.

Rekommenderad hastighet är fortfarande 10 km/h även fast hälften av fartguppen är intagna.

Det kanske är dina barn som dyker upp bakom häcken eller svänger ut på gatan framför bilen.

/Styrelsen