Julgranar

Styrelsen har kontaktat kommunen eftersom julgranarna ännu ej blivit hämtade.

Entreprenören har haft mycket att göra men skall sannolikt hinna med detta innan helgen.

/Styrelsen