Parkeringregler

Eftersom uppsatta parkeringsregler ej följs trots otaliga uppmaningar från Styrelsen har Styrelsen valt att anlita ett parkeringsbolag för att upprätthålla de parkeringsregler som gäller i området.

I området finns brandgator, vändplaner och liknande som är till för utryckningsfordon, det är inte ok att parkera på dessa ytor.

Skyltar som visar vilka områden som kontrolleras samt kontaktuppgift till parkeringsbolaget kommer att sättas upp för de berörda områdena som kommer att kontrolleras.

Felparkering kommer alltså att kunna resultera i en kontrollavgift.