Färg på husen

Styrelsen har fått en del frågor angående färg på husen.

Styrelsen har därför lagt ut information om färgkoder på hemsidan under fliken “Skälby Trädgårdsstad”.