Gångväg mellan Danagränd och Nidarosslingan

Styrelsen har uppmärksammats på att grusvägen mellan Danagränd och Nidarosslingan saknar gatubelysning. Se bifogad fil.

Grusväg saknade lampor

Styrelsen har varit i kontakt med Järfälla kommun som äger vägen och de har noterat detta.

Det vore bra om fler kontaktade kommunen och påpekade detta.

Järfälla kommun