Provisoriska gupp på trottoar

Styrelsen har placerat ett antal farthinder på trottoaren längs “huvudinfarten” i området i ett försök att stävja den bilkörning som förekommer på trottoaren.

Styrelsen uppmanar återigen de boende att tänka på barnen i området och hålla nere hastigheten samt endast köra bil på avsedd väg.

/Styrelsen