Ren bil med rent samvete

Det händer att bilägare tvättar sina bilar på gatan. Tvättvattnet rinner då ner i dagvattenbrunnar å sedan vidare till närmsta dike för att till sist hamna i Mälaren eller någon annan sjö. Detta är inte tillåtet enligt Miljölagstiftningen.

Järfälla kommun har satt ihop ett litet informationsblad kring detta.

biltvätt