Häckar och buskage

Höjder för häckar och buskage som sitter i anslutning till väg och trottoar regleras i plan- och bygglagen. Järfälla kommun har satt ihop ett material om vad som gäller för detta.
Styrelsen uppmanar alla boende att se över sina planteringar som ansluter väg eller trottoar.

Ev. åtgärder skall vara gjorda senast 31:a maj.

Häckar och buskage