Dags att utse ny ordförande, styrelse och valberedning för 2012

Det är dags att nominera kandidater till styrelsen för Skälby trädgårdsstad. Stämman kommer preliminärt att hållas i mars. Styrelsen börjar hitta sina arbetsformer i takt med att bostadsområdet blir klart.

Styrelsen ska bestå av 3-7 ledamöter och 1-3 suppleanter. Årsstämman utser också föreningsrevisor, suppleanter och valberedning.

Den nyvalda styrelsen väljer sinsemellan hur posterna ska fördelas. Ett visst arvode utgår. Styrelsen ska se till att beslut från årsstämman genomförs, samt det som anges i stadgarna och lagen om samfällighetsföreningar. Mer information och konkreta exempel på vad styrelsen gjort hittar ni i protokoll som finns att läsa på hemsidan www.skalbytradgardsstad.se. Se rubriken styrelse ”Att sitta i styrelsen”.

Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen eller valberedningen? Vill du nominera någon du känner i området? Skicka ett mejl eller slå en signal till oss. Ge gärna en motivering. Vi tar emot nomineringar fram till stämman.

Läget är sådant att två ledamöter är klara eftersom de har ett år kvar medan förvaltningsansvarige meddelat att han ställer sin plats till förfogande. Joakim Karlsson tycker att det varit ett intressant och lärorikt uppdrag att vara ordförande men har beslutat sig för att inte ställa upp för omval. En ledamot har avgått under året. Undertecknade meddelar att någon annan får ta på sig valberedningsuppdraget. De som slutar kan dock ge stöd till den nya styrelsen.

Vänliga hälsningar från valberedningen,

Jesper Windh, Hedebyslingan 44, jesper.windh@tkhsecurity.se, 08-410 238 05.
Linda Isaksson Lööw, Nidarosslingan 7, linda.loow@gmail.com, 08-287118.