Underhållsarbete – Com Hem

Vi har fått följande information från Com Hem som planerar underhållsarbete i vårat område.

För att utöka kapaciteten i nätet och för att kunna leverera fler tjänster i framtiden kommer vi, inom de närmaste två veckorna, att genomföra ett arbete i erat område. Detta arbete innebär att de analoga kanalerna TV8 och Kanal 9 kommer att byta frekvenser och därmed byta kanalplatser.

Under pågående arbete kommer de båda kanalerna synas på båda kanalplatserna ett antal dagar. Dessutom kommer informationstext om detta finnas på de båda kanalerna under samma tid. Under tiden som arbetet pågår kan det förekomma mindre störningar i tv-sändningarna på dessa kanaler. För att minimera påverkan för de boende kommer vi i möjligaste mån försöka förlägga arbetet nattetid.

Vi kommer att skicka informationsbrev till alla boende vi har adressuppgifter på. När arbetet är genomfört behöver de boende göra en kanalsökning på sin tv. Detta för att få tillgång till samma kanaler som tidigare.

Vi kommer upprätta ett specialnummer till vår Kundservice för dem som kan tänkas ha frågor eller behöva hjälp med kanalsökningen: 0775-17 17 11.