Belysning åtgärdad

Vi har nu haft elektriker på plats som åtgärdat belysningen i en av carportlängorna samt vissa av de lyspelare som står utplacerade i vårat område.