Trafiken i området

Vi har hittills varit skonade från olyckor och vill naturligtvis att det så förblir. Vi vill med anledning av det uppmana er föräldrar att prata med era barn om att vara aktsamma och uppmärksamma mot den biltrafik som är i området. Vi vill också uppmana er bilister att hålla rekommenderad hastighet.