Samfälld mark – vägen framåt

Styrelsen har gemensamt med de boende runt den samfällda mark som varit ämne för diskussion kommit fram till hur vi går vidare. I och med att PEAB vid anläggning av området rensade bort en stor del av den växtlighet som ursprungligen fanns har vi i enlighet med detaljplanen möjlighet att förändra genom att återplantera vissa häckar/buskar. Berörd mark kommer senast den 1 april 2012 förändras inom ramarna för detaljplanen.