Uppdaterad information angående samfälld mark

Vi har efter dagens informationsmöte om samfälld mark gemensamt kommit fram till att mer information behövs i ärendet. Med anledning av det skjuts tidigare kommunicerat datum för eventuella åtgärder fram tills ärendet är utrett.

För att få klarhet i ärendet kommer styrelsen kontakta Lantmäteriet och försöka få till stånd ett möte. Mer information om ett eventuellt möte med Lantmäteriet kommuniceras så snart vi vet om och när det blir av. Ambitionen är att samtliga inom samfälligheten som vill delta på ett sådant möte ska få möjlighet att göra det.