Kallelse till informationsmöte

Styrelsen avser hålla ett informationsmöte med anledning av den upplysning om samfälld mark som meddelades förra veckan.
Mötet kommer hållas utomhus så vi gemensamt har möjlighet att gå runt och se gränser till tomter och samfälld mark.

Datum: Tisdag den 13/9
Tid: 18.30
Plats: Torget (vid lekplatsen med gungor)