Projekt ängen avslutat

Vi har nu inhandlat bord/bänkar samt fotbollsmål som nu finns uppställt på ängen enligt det beslut som togs efter de förslag som inkommit från ängsenkäten. Projektet är därmed avslutat.