Gemensamma soprum radhus

Vi vill påminna om att försöka hålla ordning i de gemensamma soprummen avsedda för boende i radhusen. Tänk på att slänga endast hushållssopor där och inget annat som medför att kärlen blir fulla långt innan tömning.