Kompletterande målning gråa hus

Justeringen av färgen på de grå husen är genomförd. Bedömning gjordes av målaren på plats och är ingenting som styrelsen kunde påverka. Om någon medlem som bor i grått hus inte är nöjd med bedömning eller genomförandet, tag genast kontakt med styrelsen eller PEAB, direkt.