Faktureringsdatum 2011

På årsstämman beslutades att ändra antalet faktureringstillfällen per år. Fakturorna för 2011 kommer med anledning av det enligt följande

Samfällighetsavgift – mars och september
Vatten och TV – april och oktober