Bredbandsupphandlingen

Vi har nu sammanställt de svar vi fått in från tillfrågade operatörer gällande Bredband/TV/Telefoni via fibernätet i området. Nedan följer kort sammanfattning av nuläge och vad som gjorts. Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta styrelsen.

Bakgrund

Vi har i vårat område ett fibernät och ett koaxialnät för leverans av Bredband/TV/Telefoni tjänster. Com Hem distribuerar sina tjänster via koaxialnätet och Telia via fibernätet. Bindningstiden på befintligt avtal med Telia har löpt ut och vi har därför sett över möjligheten att få ner kostnaden för de boende genom att göra en upphandling av ny leverantör alternativt nya priser från befintlig. Denna upphandling har ingenting med koaxialnätet att göra utan de tjänsterna fortsätter levereras av Com Hem precis som tidigare.


Tillfrågade operatörer

– Telia
– Bredbandsbolaget
– Tele2
– Ownit
– Bredband2


Inkomna svar

Telia – Kan inte offerera något annat än en gruppanslutning om priserna ska bli lägre än idag. En gruppanslutning innebär att samtliga boende kopplas upp och samfälligheten faktureras för detta. Det är ett upplägg som inte passar oss då vi inte kan tvinga alla att nyttja Telias tjänster och vi heller inte vill att samfälligheten står för fakturan.

Bredbandsbolaget – Kan ej ansluta vårat område med fiber till en rimlig kostnad. Tackade nej.

Tele2 – Kan ej ansluta vårat område med fiber till en rimlig kostnad.

Ownit – Inget svar

Bredband2 – Kan erbjuda anslutning mot en installationsavgift på 45.000 kr samt en löpande kostnad på 4.650 kr/mån. Då skulle individuellt tecknande av Bredband exempelvis kosta 100 kr/mån. Då samfälligheten inte vill stå dessa initiala och löpande kostnader är inte detta erbjudande aktuellt.


Slutsats

Då vi inte fått in något svar som sänker våra kostnader utan att samfälligheten får stå kostnader har vi inget alternativ att gå vidare med. Det innebär att vi kommer fortsätta låta Telia distribuera sina tjänster i vårat område. För att komma till en förändring krävs alltså gruppanslutning med samfälligheten som avtalspart och betalningsskyldig. Något som i dagsläget inte är aktuellt.