Snart dags för gatsopning

Nu när all snö snart smält undan så är det dags att sopa våra gator. Cykelbanor/trottoarer är redan sopade, vilket betyder att vi inom kort även kommer att få hit maskiner för att ta hand om gatorna. Parkerar ni i någon av våra parkeringsfickor, försök att sopa ut gruset innan du parkerar så att vi kan få med allt gruset när maskinerna väl kommer.

Glöm heller inte att sopa ur carportar och liknande.