Olika färger på grå hus i området

Det har visat sig att färgkoderna som finns i materialet från PEAB (underhållspärmen) inte stämmer för vissa av de grå husen i området. PEAB kommer att åtgärda detta under våren.
Misstänker du att ditt hus är ett av dom som drabbats? Kontakta Monica Lindstedt Käck för mer information.