EL-förbrukning i samfälligheten.

Elpriser och energiförbrukning är ju på tapeten i dagsläget och det påverkar såklart även samfällighetens ekonomi. Styrelsen tänkte därför att det kan vara intressant att redogöra vad styrelsen gör för att försöka motverka höga kostnader.

Styrelsen har sen några år tillbaka påbörjat arbetet med att byta ut de gamla 125W Hg-lamporna i belysningsstolparna som gav ett bra ljusutbyte om ca 6000 lumen. (en vanlig 5W LED-lampa i hemmet ger ca 400 lumen som jämförelse).
Tyvärr är marknaden för utbyteslampor begränsad, om inte elen görs om och drivdon kopplas ur, och de som finns är dyra.
En passande utbyteslampa (ca 45W och 6000Lumen) kostar mellan 6-900kr.

Till vänster: 43W LED-lampa
Till höger: 125W Hg-lampa

En utbyteslampa reducerar alltså elförbrukningen med ca 60% men är ungefär 4ggr så dyr. De LED-lampor som finns (och passar armaturerna) ger heller inte samma ljusbild och upplevs därför svagare trots samma teoretiska ljustbyte. Styrelsen har provat några olika modeller och utvecklingen går framåt hela tiden.

I takt med att lamputbytet pågår så minskar energiförbrukningen. Uppskattningsvis 2/5 av alla lampor är nu utbytta. En Hg-lampa har en livslängd på ca 4år och byts ut när de går sönder mot en LED-lampa. Kostnaden att byta ut alla lampor på en gång har inte styrelsen kunnat motivera, detta då priserna på LED-lampor hela tiden minskar och nya varianter med bättre ljusutbyte dyker upp. Kostnaden för elförbrukningen har heller inte historiskt kunnat motivera ett utbyte.
Arbetet med att byta belysningen påbörjades för ca 5 år sedan då Hg-lamporna förbjöds 2015 av EU men innevarande lager kunde slutsäljas. Samfälligheten köpte på sig ett mindre antal Hg-lampor innan lagren tog slut eftersom ersättningslampor va otroligt dyra och få alternativ fanns.
I grafen nedan syns samfällighetens elförbrukning för belysning och värme i styrelsens förråd och vattenmätarrum.

Samfällighetens EL-förbrukning

Samfällighetens EL-förbrukning har alltså minskat med ungefär 15% eller 12.000 kWh vilket motsvarar ungefär 1/2 årsförbrukning hos en villa i Sverige.
Tyvärr har inte kostnaden för förbrukningen minskat alls utan precis som för alla andra har kostnaden för el ökat de senaste åren.

Samfällighetens kostnader för 1kWh, årsvis.

Så, även fast samfälligheten lägger stora pengar på att minska energianvändningen så minskar inte kostnaden totalt sätt. Samfällighetsavgiften har precis som allt annat ökat genom åren och elkostnaden är en del av anledningen till det.
Men i dagsläget framstår beslutet att binda samfällighetens elpris till 60 öre/kWh fram till 1/1-2025 som ett genidrag.

/Styrelsen