Vattenavläsning 2022

Vänligen följ denna länk för att registrera din vattenavläsning.

Senast 30:e september skall den vara registrerad för att slippa förseningsavgift.

/Styrelsen