Styrelsens svar på motion från årsmötet 2020

Motion: “Utred kostnad och förutsättningar för laddning av elbilar i gemensam carport” (radhusens + BRF Drivbänkens carportar)

Styrelsen svarar:
Styrelsen har under året utrett kostnader och förutsättningar för att kunna installera laddstolpar i de gemensamma carportarna.

Vår samfällighet är uppdelad i olika delområden, sk GemensamhetsAnläggningar (GA). Dessa GA:n skall avspegla det ändamålet som de är indelade i. 

Exempelvis så finns GA 35 som alla fastigheter inkl BRF Sekatören och Drivbänken ingår i. I den så regleras de olika fastigheternas andel och ansvar för (i detta fall) vägar, belysning och lekplatser.
Sen har vi GA 38 som BRF Drivbänken och radhusen (inte kedjehusen) ingår i. Här regleras ansvar för bland annat soprummen och carportarna.

Dvs eventuella laddstolpar skall alltså ingå i GA 38. (Förutsättning 1)

Får man då installera laddstolpar hur som helst i en samfällighet?

Nej, det får man såklart inte göra.

En samfällighet har som uppgift att driva och förvalta området enligt befintliga stadgar och vad som är definierat i de sk GA:na. Och nu finns inte laddstolpar upptaget i GA 38.

Tillgångar, intäkter, kostnader etc. måste avspeglas i de sk GA:na. Dvs ett GA måste beskriva vad som ingår i denna, exempelvis gatubelysning.
Vill man ändra innehållet eller uppgifter och ansvar för ett GA måste man gör en sk. Lantmäteriförrättning.

Beslut om att göra en sådan skall tas på årsmötet och föregås av en motion från medlemmarna eller förslag från styrelsen.

Så för att få installera laddstolpar i de gemensamma carportarna behövs en Lantmäteriförrättning genomföras. (Förutsättning 2 )

Vad kostar det då att göra en lantmäteriförrättning och själva installationen av laddstolpar?

Styrelsen har kontaktat lantmäteriet men kan inte få en mer exakt uppgift än att det är vanligt att det kostar mellan 50-100 000 kr att göra en Lantmäteriförrättning. (Kostnad 1)

Den kostnaden kommer att fördelas enligt andelstalen i GA38. 

En lantmäteriförrättning tar vanligtvis ett antal månader men ibland längre tid då alla medlemmar skall kontaktas skriftligen.

Styrelsen har även fått offert från EON (nätägare) på att installera 4st laddstolpar (till en början). Installation av dessa kostar ca 85 tkr. Dvs ca 20 tkr/st vilket kommer faktureras eller avbetalas av de boende som väljer att ansluta sig. Exakt hur detta skall gå till får vi återkomma till när det blir aktuellt. (Kostnad 2)

För att reducera kostnaden på installation av laddstolparna kan man få bidrag om 50% från Naturvårdsverket, vilket styrelsen gjort och fått ok på.

Vad kostar det att ladda bilen: Det är högst oklart och vi kan inte svara på det exakt, eftersom elpriser varierar, annat än att hänvisa till EON:s hemsida

Slutsats:

Förutsättning 1: Laddstolpar skall ingå i GA38 – Klart

Förutsättning 2: Genomför en lantmäteriförrättning efter årsmötet om så beslutas (motion redan inkommen)


Kostnad 1: GA38 Kommer att få ta kostnaden för förrättning om ca 50-100 000 kr. (20 radhus + boende i Drivbänken)

Kostnad 2: Efter Naturvårdsverkets subvention kommer boende att få betala (på något sätt) ca 10 000 kr för att använda laddstolpen + elförbrukning.


Tidplan: Årsmötet hålls i mars/april. Ansökan om förrättning kan (om så beslutas) skickas in därefter med efterföljande handläggningstid från lantmäteriet.

Realistiskt är att laddstolpar kan finnas på plats i okt/november-21.

Mer om GA:n, laddstolpar och lantmäteriförrättningar kan man hitta här.

/Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.