Avstängning av vägar i området

Våra vägar bör inte stängas av för privata ändamål, då t ex utryckningsfordon behöver fri passage för att ta sig fram om något händer. Behöver man öppna ytor för fester eller liknande, använd våra parker eller torget.