Håll rekommenderad hastighet

Som ni säkert sett har vi fått upp skyltar vid infarten till området med rekommenderad hastighet på 10 km. Respektera denna rekommendation, inte minst nu på vintern när vi inte har farthinder på plats och vägarna är hala.
Vi har haft en olycka i området, låt det stanna vid det.