Växthusvägens förlängning

Detaljplanen för Järfällas del av Växthusvägens förlängning är antagen av kommunstyrelsen den 20 augusti 2010. Mer information om planerna finns hos Järfälla kommun. För frågor, ring kommunens handläggare, Anders Wilandson, 08-580 286 49.