Motioner

Styrelsen vill påminna medlemmarna om att det börjar bli dags att lämna in ev motioner inför årsmötet.

Motioner skall vara inlämnade senast 15/1-2019.

Det finns inget krav på formalia, det räcker med ett mail till styrelsen där önskemålet förklaras och motiveras. Styrelsen kan hjälpa till om så önskas att formulera om det till en formell motion senare.

/Styrelsen